چند کلمه در شرح محتوای وب‌سایت...

درباره

اين سايت شخصي اينجانب دكتر  سيد محمود ميرافضلي است. بنده به نگارش و انتشار الكترونيك مقالات در حوزه هاي مختلف علاقه دارم و در سايتها و وبلاگهاي زير مي توانيد نوشته جات بنده را بخوانيد:
www.vision1404.ir
rvsri.persianblog.ir
www.suhanak-moradabad.ir
رزومه بنده به شرح زير است:

Curriculum Vitae
شرح زندگي
نام و نام خانوادگي : سيدمحمود ميرافضلي سريزدي
محل تولد: يزد
نام پدر: سيدعباس
تاريخ تولد: 20 شهريور 1347 مصادف با 11 سپتامبر 1968
وضعيت تأهل: متاهل
محل سكونت : تهران
محل كار: كرج - حصارك- موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي اداره توسعه علمی
تلفن : 46-4570038-0261 داخلي 2132
فاكس : 46-4570038-0261 داخلي 2135
 Email:smmirafzali@yahoo.com , smahmirafzali@gmail.com
و mirmir1347@yahoo.com
سوابق تحصيلي:
سال 1365-1361 : دوره دبيرستان رشته علوم تجربي
سال 1373-1365 : دوره تحصيلي دكتري عموميپزشكيدانشگاه علوم پزشكي تهراندانشكده پزشكي
سوابق آموزشي :
 
الف عمومي
1-     
دوره آشنايي با شبكه‌هاي اطلاع رساني تجاري مركز آموزش بازرگاني سال 77
2-     
دوره تجارت الكترونيكي مركز آموزش بازرگاني سال 77
3-      Pharmaceutical Engineering guides for sterile manufacturing facilities – by Dr.Nadir Harjee-WHO consultant-Razi Institute-2003
4-      Advanced Good manufacturing practices (GMP) sponsored by WHO- Razi Institute-2001.
5-     
دوره آموزشي روش تهيه Drug master file (DMF)–توسط كارشناس وزارت بهداشت موسسه رازي سال 1382
6-     
سمينار آشنايي با سيستم مديريت كيفيت ايزو 2000-9001 توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي موسسه رازي سال 1382
7-     
سمينار آموزش مميزي داخلي سيستم كيفيت ايزو 2000-9001 توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي موسسه رازي سال 1382
8-     
سمينار ساخت مستندسازي مديريت سيستم كيفيت ايزو 2000-9001- توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي موسسه رازي سال 1382
9-     
سمينار مديريت مشاركتي توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي موسسه رازي سال 1382
10- 
سمينار برنامه‌ريزي و كنترل پروژه توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي موسسه رازي سال 1382
11- 
سمينار مديريت تعارض توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي موسسه رازي سال 1382
12-  Process management in accordance with ISO 9001-200 series RWTUV-Tehran-2004
13-  Quality Functiont-Deployment-RWTUV-Tehran-2004
14- 
دوره آشنايي با الزامات، مستندسازي و مميزي داخلي، سمينار ايزو 18001- OHSAS-RWTUV
15- 
دوره آموزشي اصول مديريت عمومي مركز آموزش مديريت دولتي سال 1371
16- 
دوره مدیریت مراکز رشد،فرایندها و شیوه های اجرایی از پذیرش تا خروج واحدهای فناوری-معاونت ترویج وزارت جهاد کشاورزی-1388
17- 
دوره مدیریت استراتژیک-شرکت مپنا-دکتر سیروس-سال 1385
18- 
دوره تحلیل نقاط قوت،ضعف،فرصتها و تحلیلها (SWOT)- شرکت مپنا-سال 1386
19- 
دوره آینده نگاری با نگرشی به موضوع سلامت-سال 1387-معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت
 
 
بدوره‌هاي آموزشي پزشكي
     1-
دوره آموزش مداوم طب كارسال 1378
     2-
كنگره ويروس شناسي سال 1382
     3-
دوره آموزش گياه درماني منطقي سال 1383
     4-
دوره آموزش جراحي‌هاي كوچك 1383
     5-
دوره آموزش مسموميت‌ها 1383
     6-
دوره آموزش پوست و مو 1383
     7- Course on disinfecting and cleaning in the medical field-Irenic-co-1382
8-
دوره مجدد آموزش طب کار-خطرات شغلی-بهداشت حرفه ایوزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی-سال 1385
9-
دوره مبانی و الزامات ايزو 18000--OHSAS شرکت RVTUW-سال 2002
10-
دوره آموزشی 25 امتیازی طب کار در اسفند سال 1388
 
 
مسئوليت‌ها :
1-    
مسئول آموزش جهاد دانشگاهي دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران، 69-1368
2-    
مسئول طرح و تحقيقات جهاد دانشگاهي دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران، 71-1369
3-    
عضو فعال و مسئول امور دانشكده پزشكي مركز پژوهشهاي علمي دانشجويان دانگاه علوم پزشكي تهران ، 73-71
4-    
مسئول كلاسهاي روش تحقيق رزيدنتهاي دانشگاه علوم پزشكي تهران سال 73-72
5-    
مسئول امور طرحهاي تحقيقاتي دفتر پژوهش موسسه رازي 80-13769
6-    
مسئول كميته محيط كار و محيط زيست موسسه رازي 1380
7-    
مسئول نظارت بر امور بهداشتي بخش توليد واكسنهاي ويروسي مصرف پزشكي موسسه رازي 1379
8-    
مدير تضمين كيفيت موسسه رازي ، سال 83-1382
9-    
نماينده مديريت در امور كيفيت و مدير پروژه استقرار سيستم كيفيت ايزو 2000-9001- شركت ژلاتين كپسول ايران، 83-1382
10- 
مسئول اينترنت و شبكه موسسه رازي ، 80-1379
11- 
نماينده معاونت توليد در كميته بررسي و سياستگذاري فعاليت‌هاي انفورماتيك و اتوماسيون موسسه رازي سال 1381
12- 
مدير پروژه بازسازي و نوسازي ساختمان توليد واكسنهاي ويروسي مصرف انساني موسسه رازي سال 82-1381
13- 
مسئول راه‌اندازي اینترنت  و پيگيري امور رايانه‌اي در معاونت تحقيق و توليد فراورده‌هاي مصرف پزشكي موسسه رازي سال 1379
تبصره:متعاقب راه اندازی اینترنت موسسه رازی در سال 1379 صدها ساعت آموزش حضوری نحوه استفاده و کار با اینترنت در موسسه رازی توسط اینجانب برای اعضای هیئت علمی و محققین موسسه برگزار گردید
14- 
مسئول توليد واكسن فلج اطفال موسسه رازي سال 1383
15- 
عضو گروه كار دفتر هيأت امناء موسسه رازي سال 1382
16- 
عضو گروه آموزش كامپيوتر- موسسه رازي سال 1380
17-
مسئول واحد طب کار و بهداشت حرفه ای شرکت لاله کامپيوتراز سال 1375 تا 1382
17-مسئول واحد طب کار و بهداشت حرفه ای شرکت ژلاتين کپسول ايران از سال 1381 تا 1386
18-همکاری با بهداری موسسه رازی در برنامه طب کار و سنجش عوامل خطر در 15 سال گذشته در کنار وظايف اداری موجود
19-همکاری در برنامه تهیه MSDSمواد شیمیایی مورد مصرف در پروسه تولید واکسنهای موسسه رازی
 
سوابق تدريس :
1-   
دوره‌هاي متعدد آموزش روش تحقيق جهاد دانشگاهي و مركز پژوهشهاي دانشگاه علوم پزشكي تهران و وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي سال 73-1368
2-    
دوره آموزش GLP,GMPموسسه رازي سال 1382
3-    
آموزش و تفسير الزامات استاندارد ISO 9001-2000جهت مالكين فرايندها در برنامه استقرار سيستم مديريت كيفيت شركت ژلاتين كپسول ايران سال 1383
4-   
سمينار آموزشی جهت ارائه مباحث جديد در خصوص طب کار و بهداشت حرفه ای و عوامل خطر و استانداردهای جهانی اين موضوع به پزشکان و متخصصين موسسه رازی-سال 1385
5-    
جلسات آموزشی متعدد(بصورت تئوری و عملی) در باره کمر درد و نحوه پیشگیری و درمان آن در شرکت لاله کامپیوتر و ژلاتین کپسول ایران
6-    
جلسات آموزشی در باره نحوه نشستن و ایستادن و اصول ارگونومیک محل کار(Workstation) جهت پیشگیری از مشکلات ارگونومیک
7-   
جلسات مختلف در باره فیزیولوژی خستگی،دوره های کار-استراحت،نحوه شیفت بندی فعالیتها،تبعات نامطلوب ناشی از خستگی برای گروههای مختلف کارگری
8-      
بیان اثرات خطر آفرین ناشی از عدم رعایت اصول فیزیولوژی کار بصورت شفاهی یا از طریق نصب پوسترهای آموزشی
9-   
اجرای برنامه های آموزشی ویژه برای گروههای کارگری ویژه در معرض صدای زیاد پیرامون ناشنوایی ، افت شنوایی،راههای کاهش صدا در محیط کار،گوشی های مخصوص(Ear Muffs) و ...
10-
اجرای برنامه های آموزشی ویژه تئوری و عملی برای گروههای در معرض نور شدید به منظور استفاده از عینکهای مخصوص و وسایل حفاظت چشم
10- 
اجرای برنامه های آموزشی تئوری و عملی در خصوص اثرات محیط کار در ایجاد سردرد های میگرنی و شیوه های پیشگیری از آن
11-
اجرای برنامه های آموزشی مفصل به شکل تئوری و عملی در خصوص اثرات محیط کار و تغذیه  بر روی سیستم گوارش با تاکید بر موضوع هلیکو باکتر پیلوری
12- 
جلسات آموزشی ویژه برای عده ای از پرسنل در خصوص اثرات روانی صدا ی زیاد
13- 
دوره آموزشی تئوری و شفاهی به همراه کار عملی در خصوص نحوه بلند کردن اجسام سنگین و حمل بار و قوانین مرتبط با این موضوع
تبصره:تمامی موارد فوق همراه با درمان بیماران مبتلا و اقدامات پیشگیری و بهداشتی بوده است.
تالیفات:
الف)کتاب:
-
موجود زنده ای به نام سازمان-جلد اول-دوره های حیات، چاپ انتشارات تیمور زاده-سال 1389
 
ب) مقالات: مقالات متعدد در حوزه مدیریت و از جمله:
گزارش شاخصهای مهم اقتصادی ایران در سال 2011 از دید صندوق بین المللی پول

مقايسه شاخص اميد به زندگي هنگام تولد در جمعيت کلي کشور(Expectancy Life in total population at Birth time)  بين ايران و 26 کشور منطقه چشم انداز، 10 کشورمنتخب توسعه يافته يا در حال توسعه، بدترين و بهترين کشور از نظر شاخص اميد به زندگي در منطقه چشم انداز 1404 و جهان در سال 2008

- مقايسه شاخص دسترسی به تسهیلات بهداشتی(Access to sanitation) بين ايران و 26 کشور منطقه چشم انداز،10 کشورمنتخب توسعه يافته يا در حال توسعه، بدترين و بهترين کشور از نظر دسترسی به بهداشت در جهان در سال 2008 

- مقايسه درصد رشد جمعیت(Population growth rate) بين ايران و26 کشور منطقه چشم انداز، 10 کشورمنتخب توسعه يافته يا در حال توسعه، بدترين و بهترين کشور از نظر شاخص درصد رشد جمعیت در منطقه چشم انداز 1404 و جهان در سال 2010

- مقايسه میزان خام تولد به ازای هر هزار نفر جمعیت کشور بين ايران و 26 کشور منطقه چشم انداز، 10 کشورمنتخب توسعه يافته يا در حال توسعه، بدترين و بهترين کشور از نظر شاخص میزان تولد خالص یا خام در منطقه چشم انداز 1404 و جهان در سال 2009

مقايسه میزان خام مرگ به ازای هر هزار نفر جمعیت کشور(Crude Death Rate) بين ايران و 26 کشور منطقه چشم انداز، 10 کشورمنتخب توسعه يافته يا در حال توسعه، بدترين و بهترين کشور از نظر شاخص میزان  خالص یا خام  مرگ در منطقه چشم انداز 1404 و جهان در دروه زمانی 2010-2005

مقايسه میزان مرگ و میر در حوادث جاده ای به ازای هر یکصد هزار نفر جمعیت کشور بين ايران و 26 کشور منطقه چشم انداز، 10 کشورمنتخب توسعه يافته يا در حال توسعه، بدترين و بهترين کشور از نظر شاخص میزان مرگ و میر در حوادث جاده ای در منطقه چشم انداز 1404 و جهان در سال 2009

- میزان کاربران اینترنت در در منطقه چشم انداز 1404 سالهای 2009 و 2010

- مقايسه نرخ خالص مهاجرت به ازاء هر 1000 نفر بين ايران و 26 کشور منطقه چشم انداز، 10 کشورمنتخب توسعه يافته يا در حال توسعه، بدترين و بهترين کشور از نظراین شاخص در منطقه چشم انداز 1404 و جهان در سال 2009

مقايسه تعداد خطوط تلفن مورد استفاده در ايران و کشورهای منطقه چشم انداز، 10 کشورمنتخب توسعه يافته يا در حال توسعه، بدترين و بهترين کشور از نظراین شاخص در منطقه چشم انداز 1404 و جهان در سال 2005 و 2006

-مقايسه میزان دسترسی به دارو در سال 2001  (Drug Access) بين ايران و 26 کشور منطقه چشم انداز، 10 کشورمنتخب توسعه يافته يا در حال توسعه، بدترين و بهترين کشور از نظراین شاخص در منطقه چشم انداز 1404 و جهان در سال 2001

-مقايسه شاخص میزان مرگ و میر کودکان (Infant mortality rate)بين ايران و 24 کشور منطقه چشم انداز،10 کشورمنتخب توسعه يافته يا در حال توسعه،بدترين و بهترين کشور از نظر میزان مرگ و میر کودکان  در  منطقه چشم انداز 1404 و در جهان در سال 2005

مقايسه میزان خام تولد به ازای هر هزار نفر جمعیت کشور بين ايران و 26 کشور منطقه چشم انداز، 10 کشورمنتخب توسعه يافته يا در حال توسعه، بدترين و بهترين کشور از نظر شاخص اميد به زندگي در منطقه چشم انداز 1404 و جهان در سال 2008

-مقايسه کشور ايران و 26 کشور منطقه چشم انداز، 10 کشورمنتخب توسعه يافته يا در حال توسعه، بدترين و بهترين کشور از نظر توجه به محیط زیست(سبز بودن) در منطقه چشم انداز 1404 و جهان در سال 2008(The most Greenest Countries

-مقايسه میزان هزینه مصرف شده در موضوع سلامت برحسب  درصد تولید ناخالص داخلی    (Total Expenditure on Health as % of GDP 2000-2005)  بين ايران و 26 کشور منطقه چشم انداز، 10 کشورمنتخب توسعه يافته يا در حال توسعه، بدترين و بهترين کشور از نظر این شاخص در منطقه چشم انداز 1404 و جهان در سال 2009

-مقایسه شاخص تولید ناخالص ملیGDP(Gross Domestic Product) فعلی و پیش بینی شده برای  ایران و کشورهای منطقه چشم انداز 1404 و کشورهای پیشرفته جهان بانضمام بهترین و بدترین کشور جهان از لحاظ این شاخص در سال 2005-2001

- مقایسه شاخص سرانه تولید ناخالص ملی(  Gross Domestic Product per capita ) فعلی و پیش بینی شده برای  ایران و کشورهای منطقه چشم انداز 1404 و کشورهای پیشرفته جهان بانضمام بهترین و بدترین کشور جهان از لحاظ این شاخص در سال 2005-2001

- شاخص جهانی گرسنگی (Global Hunger Index)  بين ايران و کشورهای منطقه چشم انداز 1404 و برخی کشورهای منتخب ، بدترين و بهترين کشور از نظر این شاخص در منطقه چشم انداز 1404 و جهان در دوره زمانی 2010-2005

مقايسه شکاف جنسیتی در سال 2008  بين ايران و 26 کشور منطقه چشم انداز، 10 کشورمنتخب توسعه يافته يا در حال توسعه، بدترين و بهترين کشور از نظراین شاخص در منطقه چشم انداز 1404 و جهان در سال 2008

- مقايسه میزان شیوع چاقی به ازای هر یکصد نفر جمعیت کشور بين ايران و  کشورهای  منطقه چشم انداز، 10 کشورمنتخب توسعه يافته يا در حال توسعه، بدترين و بهترين کشور از نظر میزان چاقی در منطقه چشم انداز 1404 و جهان در سال 2010

- مقايسه درصد کودکان یک ساله واکسینه علیه سل در سال 2002 (%immunized 1-year-old children) بين ايران و 26 کشور منطقه چشم انداز، 10 کشورمنتخب توسعه يافته يا در حال توسعه، بدترين و بهترين کشور از نظراین شاخص در منطقه چشم انداز 1404 و جهان در سال 2002

- مقايسه میزان شیوع دیابت به ازای هر هزار نفر جمعیت کشور بين ايران و 26 کشور منطقه چشم انداز، 10 کشورمنتخب توسعه يافته يا در حال توسعه، بدترين و بهترين کشور از نظر میزان دیابت در منطقه چشم انداز 1404 و جهان در سال 2010

- مقايسه ايران و 26 کشور منطقه چشم انداز، 10 کشورمنتخب توسعه يافته يا در حال توسعه، بدترين و بهترين کشور از نظر وضعیت سیستم بهداشتی در منطقه چشم انداز 1404 و جهان در سال 2009

- مقايسه درصد پیشگیری از بارداری( Contraceptive Prevalence Rate) بين ايران و  کشورهای منطقه چشم انداز، 10 کشورمنتخب توسعه يافته يا در حال توسعه، بدترين و بهترين کشور از نظر شاخص درصد پیشگیری از بارداری در منطقه چشم انداز 1404 و جهان در دوره زمانی 2000-1995

- مقایسه شاخص تولید ناخالص ملیGDP(Gross Domestic Product) بین ایران و کشورهای منطقه چشم انداز 1404 و کشورهای پیشرفته جهان بانضمام بهترین و بدترین کشور جهان از لحاظ این شاخص در سال 2005-2001

- مقايسه شاخص دسترسی به تسهیلات بهداشتی(Access to sanitation) بين ايران و 24 کشور منطقه چشم انداز،10 کشورمنتخب توسعه يافته يا در حال توسعه،بدترين و بهترين کشور از نظر دسترسی به بهداشت در جهان در سال 2008

- مقايسه تعداد تراکتورهای مورد استفاده در صنعت کشاورزی در ايران و کشورهای منطقه چشم انداز و همچنین مقایسه آن با 10 کشورمنتخب توسعه يافته يا در حال توسعه بانضمام  بدترين و بهترين کشور از نظراین شاخص در منطقه چشم انداز 1404 و جهان در سال 2003

- مقايسه میزان تولید ذرت در ايران و کشورهای منطقه چشم انداز و همچنین مقایسه آن با 10 کشورمنتخب توسعه يافته يا در حال توسعه بانضمام  بدترين و بهترين کشور از نظراین شاخص در منطقه چشم انداز 1404 و جهان در سال 2003

-  مقايسه میزان تولید برنج در ايران و کشورهای منطقه چشم انداز و همچنین مقایسه آن با 10 کشورمنتخب توسعه يافته يا در حال توسعه بانضمام  بدترين و بهترين کشور از نظراین شاخص در منطقه چشم انداز 1404 و جهان در سال 2003

- مقايسه میزان سطح زیر کشت، تولید گندم و بهره وری در این تولید در ايران و کشورهای منطقه چشم انداز و همچنین مقایسه آن با 10 کشورمنتخب توسعه يافته يا در حال توسعه بانضمام  بدترين و بهترين کشور از نظراین شاخص در منطقه چشم انداز 1404 و جهان در سال 2003

ب)همه رقبا را جدی بگیریم:تحلیل زیر ساختهای تکنولوژیک کشور امارات متحده عربی

یکی از مقالات محبوب من در سالهای گذشته این مقاله بود که از آن کپی های محدودی برای برخی مقامات فرستاده شد. در اینجا به متن این مقاله اشاره می کنم

معرفی رقبای منطقه چشم انداز 1404-امارات متحده عربی

امارات-مقدمه

مختصات جغرافیایی امارات متحده عربی

وضعيت سياسي امارات

محمد بن راشد آل مكتوم

شركت دبي هولدينگ (Dubai Holding )

بورس دبي

مرکز امور بین المللی دبیDubai International Capital - DIC

تکامTECOM

سازمان دانش و توسعه منابع انسانیKnowledge and Human Development Authority (KHDA) امارات

 پارك تحقيق و بيوتكنولوژي دبي Dubai Biotechnology and Research Park- DuBiotech

مجتمع تحقيقاتي نوکلئوتيد (Nucleotide Complex)

گروه سرمايه گذاري اقتصادي بورس دبي DHCOG

 دهكده دانش دبي(DKV)

شهر رسانه اي دبيDubai Media City (DMC)

شهر اينترنتي دبيDubai Internet City (DIC)

 شهر استوديويي دبيDubai studio city (DSC )

 انستيتو تکنولوژي دبي(DIT)

 شهرك انسان دوستي دبي

 شهرك صنعتي دبي(DI)

 مركز تعالي ،تحقيق و آموزش( CERT)

 گزارش شاخصهای مهم اقتصادی ایران در سال 2011 از دید صندوق بین المللی پول

پارك فناوري سيليكون اواسيس( Silicon Oasis)

 پارك فناوري سيليكون اواسيس ( Silicon Oasis)

همکاري امامرات متحده عربی با آمريکا در تحريم ايران

كانال عربي( ARABIAN CANAL )

ارسال ماهواره های تحقيقاتي به فضا

دبي لند( DUBAILAND )

 تطویرTATWEER

متن مصاحبه آقاي بن راشد با شبكهCBS امريكا

پروژه آموزشIT (ITPE) در دبی

برج خلیفه یا برج دبی

نمایشگاه هوایی دبیDubai Air show

پروژه آموزشIT (ITPE) در دبی

برج خلیفه یا برج دبی

نمایشگاه هوایی دبیDubai Air show

امارات- برنامه استراتژيک دبی برای سال 2015

آدرس سایتها و مراکز رسمی کشور امارات متحده عربی

وضعيت آموزش عالي در امارات

نمايشگاه بين المللي صنعت كامپيوتر و IT GITEX در امارات

وضعيت آموزش عالي در امارات

بازار بيمه در امارات

نخستین شهر سبز جهان در امارات

جزاير مصنوعي امارات

مردان كليدي امارات

علل رشد و توسعه امارات و بالاخص دبی در چند جمله

يش بيني رشد و توسعه در کشور امارات

 چهره ایران در گزارشات جهانی

چهره ايران در گزارش سال 2010 سازمان جهاني بهداشت در خصوص وضعيت مواد مخدر و جرايم مرتبط با آن

جایگاه ایران در بین برترین اقتصادهای جهان از نظر مجمع جهانی اقتصاد در سال 11-2010(The Global Competitiveness Report ) با توجهی به منطقه چشم انداز 1404

گزارش عملکرد دولت جمهوری اسلامی ایران در موضوعات مختلف در سال 1389

وضعیت شاخصهای توسعه در ایران در سالهای 2007،2008 و 2009(گزارش کامل بانک جهانی)

تصویر ایران در گزارش سال 2010 بانک جهانی(World Development Indicators 2010)

وضعیت فقر درایران و جهان از بعد بین المللی(Poverty rates at international poverty lines)در حد فاصل 1981 تا 2005 بر اساس گزارش سال 2010 بانک جهانی

وضعیت فقر درایران و جهان(Poverty rates at national poverty lines)در حد فاصل 1981 تا 2005 بر اساس گزارش سال 2010 بانک جهانی از بعد ملی

ترافیک و ازدحام جمعیت در خیابانهاTraffic and congestion در سال 2007 بر طبق گزارش بانک جهانی

وضعیت واردات محصولات مختلف به ایران در سال 2010 بر اساس گزارش بانک جهانی

وضعیت تغذیه و سوء تغذیه در ایران و کشورهای منطقه چشم انداز 1404 و دیگر کشورهای جهان بر اساس گزارش سال 2010 بانک جهانی

تحليل برنامه هاي استراتژيک دانشگاه ها و مراکز تحقيقات علوم پزشکي کشور

وضعیت صادرات کالا و محصولات تولیدی ایران(merchandise exports) در سال 2008 بر اساس گزارش بانک جهانی

برون ده اقتصاد ایران و کشورهای جهان در سال بر اساس گزارش سال 2010 بانک جهانی

وضعیت بهداشت و باروری بانوان ایران(Reproductive health)بر اساس گزارش سال 2010 بانک جهانی

وضعیت شاخصهای علم و فناوری(science & Technology) در ایران در سال 2010 نسبت به کشورهای جهان و منطقه چشم انداز

وضعیت واردات خدمات فنی و مهندسی در سال 2008 در ایران و کشورهای جهان بر اساس گزارش سال 2010 بانک جهانی

ده کشور برتر از نظر رشد صادرات خدمات بازرگانی در سال 2008

وضعیت صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران و دیگر کشورهای جهان بر اساس گزارش سال 2010 بانک جهانی

کارایی نظام آموزش ابتدایی ایران(Education efficiency) بر اساس گزارش سال 2010 بانک جهانی

درصد باسوادی در ایران و کشورهای مختلف جهان(Education Completion & Outcomes )بر اساس گزارش بانک جهانی در سال 2010

پوشش برنامه های پیشگیری از بیماریها در کشورهای مختلف جهان بر اساس گزارش بانک جهانی در سال 2010Disease-prevention-coverage

توزیع درآمد در کشورهای مختلف جهان بر اساس گزارش بانک جهانی در سال 2010Distribution of income or Consumption

شرحی مختصر در باره شاخصهای جهانی توسعه 2010

ابرسازمانهاResearch councils

تحليل برنامه هاي استراتژيک دانشگاه ها و مراکز تحقيقات علوم پزشکي کشور

ابرسازمانهاResearch councils

رشد تعداد مقالات بیومدیکال در ده ساله اخیر(2009-2000 )

نتیجه رتبه بندی دانشگا ه های جهان به وسیله شانگهای 2010

خلاصه مقاله تحلیل برنامه استراتژیک دانشگاهها و مراکز علوم پزشکی کشور

معیارهای رتبه بندی شانگهای و وزن هر شاخص در سال 2006

نحوه سطح بندي دانشگاهها ومراكزتحقيقاتي

رتبه بندی دانشگاههای شرق آسیا در سال 2000

اهم بيانات مقام معظم رهبري پيرامون توجه به تحقيقات و نقشه جامع علمی در سالهای مختلف

محققين داراي مقالات پر ارجاع

هفت خطاي مرگبار استراتژيک

و مقالات ديگر كه در سايت تخصصي چشم انداز با مديريت اينجانب به آدرس WWW.VISION1404.IR   قابل دسترسي است.

 

ج) فعاليتهاي پژوهشي در موسسه رازي

 

رديف

کد طرح

عنوان طرح

سمت در طرح

تاريخ شروع  طرح

تاريخ خاتمه  طرح

تاريخ دفاع

1

790027

بررسي ايمني زايي و عوارض با ليني دو نوع واكسن اوريون تهيه شده با سوشهاي محلي و هوشينو ژاپني

1 - همكار

1379/01/01

1381/01/01

 

2

860033

استاندارد سازي  پلاسماي خرگوش و خوكچه هندي توليدي موسسه رازي

1 - همكار

1387/02/16

1388/02/16

1390/02/05

3

860039

تدوين برنامه راهبردي كنترل بيماريهاي اورنيتوبيلارزيوز

1 - همكار

1387/02/15

1388/02/15

1389/06/02

4

860040

تدوين برنامه راهبردي كنترل بيماري هيداتيدوز

1 - همكار

1387/02/15

1388/02/15

1388/03/12

5

860041

تدوين برنامه راهبردي كنترل بيماري ناشي از انگلهاي شترمرغ

1 - همكار

1387/02/15

1388/02/15

1389/06/02

6

860045

تدوين برنامه راهبردي كنترل بيماري بابزيوز

1 - همكار

1387/02/15

1388/02/15

1389/08/04

7

860049

تدوين برنامه راهبردي تحقيقات بيماري تيلريوز گاوي

1 - همكار

1387/02/15

1388/02/15

1389/04/01

8

860050

تدوين برنامه راهبردي بيماريهاي مايكوپلاسمايي دام

1 - همكار

1387/02/15

1388/02/15

1389/05/12

9

860056

تدوين برنامه راهبردي بيماريهاي مياز جلدي و زير جلدي

1 - همكار

1387/02/15

1388/02/15

1389/04/15

10

860057

تدوين برنامه راهبردي بيماريهاي نئوسپوريازيس

1 - همكار

1387/02/15

1388/02/15

1389/08/04

11

860058

تدوين برنامه راهبردي بيماري توكسوپلاسموزيس

1 - همكار

1387/02/15

1388/02/15

 

12

860060

تدوين برنامه راهبردي بيماري ناشي از لپتوسپيرا

1 - همكار

1387/02/15

1388/02/15

1388/02/28

13

860061

تدوين برنامه راهبردي كنه هاي ناقل بيماري عفوني

1 - همكار

1387/02/15

1388/02/15

1389/06/02

14

860064

تدوين برنامه راهبردي بيماريهاي ويروسي زنبور عسل

1 - همكار

1387/08/02

1388/02/02

1388/11/29

15

860070

تدوين برنامه راهبردي بيماري پاستورلوز دام

1 - همكار

1387/05/01

1388/05/01

1389/03/18

16

860099

تدوين برنامه راهبردي تهيه كيتهاي تشخيصي دامپزشكي

1 - همكار

1387/02/15

1388/02/15

1389/08/18

17

860102

تدوين برنامه راهبردي بيماريهاي ناشي از مايكوباكتريوم

1 - همكار

1387/05/01

1388/05/01

1388/08/05

18

880020

بررسي  رضايتمندي مشتريان از فرآورده هاي پزشکي توليد شده مؤسسه تحقيقات واکسن و سرم  سازي رازي در سطح استان تهران- سال  1388  

1 - همكار

1388/04/15

1390/01/15

1390/05/24

19

880029

فاز1كارآزمايي باليني دوسويه کور تصادفي شده واکسن MMR ساخت موسسه رازي در مقايسه با واکسن MMR استاندارد بر روي 80 داوطلب بالغ

1 - همكار

1388/12/27

1389/12/27

 

20

880030

فاز2كارآزمايي باليني دوسويه کور تصادفي شده واکسن MMR ساخت موسسه رازي در مقايسه با واکسن MMR استاندارد در کودکان 12 -24 ماهه .

1 - مجري

1388/12/26

1390/12/26

 

21

880031

فاز3كارآزمايي باليني دوسويه کور تصادفي شده واکسن MMR ساخت موسسه رازي در مقايسه با واکسن MMR استاندارد در کودکان 12 -24 ماهه

1 - همكار

1388/12/26

1391/03/26

 

22

880047

تعيين ويرولانس سويه هاي همو فيلوس آنفلونزاي تيپ B در موش و بررسي ارتباط آن با كپسول

1 - همكار

1388/07/26

1390/07/26

 

23

890020

بررسي رفتار اطلاع جويي پژوهشگران موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي

1 - همكار

1389/05/10

1390/05/10

 

24

890079

استفاده از روش Real Time PCR جهت تعيين تعداد كلي ژن CAP و ارتباط آن با ميزان توليد كپسول در سويه هاي هموفيلوس آنفلوانزا تيپ b  جدا شده

1 - همكار

1389/09/01

1391/09/01

 

25

890085

راه اندازي سيستم بانك امبريو  موش در موسسه رازي

1 - همكار

1389/11/17

1391/11/17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


گزارش تخلف
بعدی